PVC SCHUIFSYSTEMEN Schuco
Inter budget construct Evergem
Oost vlaanderen

Schuifraam S150

Het schuifsysteem Schüco Corona S 150 kan als terras- of
wintertuindeur worden ingezet en beschikt over de beste
thermische eigenschappen, grote bouwbare elementgrootte
met smalle aanzichtbreedtes voor een maximale lichtinval
alsook een eenvoudige bediening van de vleugels 

Eigenschappen en voordelen

• Vleugelgewicht tot 250 kg mogelijk
• Eenvoudige bediening ook bij verhoogde vleugelgewichten                                          
• Glasdikte tot 40 mm
• Centraal verhakingsprofiel uit aluminum voor inbraakwering                                     
• Compatibel met alle toebehoren van het gamma Schüco
   Corona CT 70                                                                                                                       

GU Parallelschuifbeslag

Grotere door­gangsbreedtes, een vei­ligere bedie­ning, meer comfort.

 

Bij het par­allel­schuif­be­s­lag­sys­teem wordt al door de werking van het bes­lag­sys­teem een vei­lige en des­kun­dige bedie­ning, als­mede gebruik van de deur gewaarborgd. Daardoor wordt schade aan het beslag, aan het ele­ment of aan het bouw­li­chaam ver­meden.

 

Dankzij de innova­tieve combi­natie van het nieuw ontwi­kkelde schaarlo­op­werk met kogelge­la­gerde loo­prollen die boven aan de vleugel zijn gepo­si­tioneerd, en de beproefde, hoogwaar­dige par­allel­schuif-kan­tello­opwa­gens die onder aan de vleugel zijn gemon­teerd, glijden de schuifvleugels stil en nauwkeurig naar de geo­pende of ges­loten stand.

 

Daardoor waarborgt het par­allel­schuif­be­slag van Gretsch­-Unitas door de nauwkeu­rige func­tio­nali­teit op effec­tieve wijze een perma­nent gebruik en ver­vult de individuele ver­eisten van gebruikers voor wat betreft comfort, vei­ligheid en kwali­teit.

1/3

Hefschuif Living Slide

Schüco LivIngSlide - Hoogste eisen gecombineerd met efficiënte productie

Het nieuwe hefschuifsysteem van Schüco combineert maximale verwerkings- en montage-efficiëntie met de hoogste eisen aan comfort en design.

Het innovatieve hefschuifsysteem Schüco LivIngSlide is ontworpen met een vleugelbouwdiepte van 82 mm op basis van de systeemafmetingen van Schüco LivIng. Door de daaruit voortvloeiende compatibiliteit van de systemen kan een groot aantal accessoireprofielen zoals glaslatten en andere beglazingsaccessoires worden gebruikt. Bovendien maken de uniforme systeemafmetingen een eenvoudige en flexibele planning en uitvoering van verbindingssituaties mogelijk. Tegelijkertijd wordt het aantal gebruikte onderdelen aanzienlijk verminderd, waardoor er minder tijd en geld geïnvesteerd hoeft te worden in de opslag van onderdelen.

Het nieuwe hefschuifsysteem heeft ook constructief veel te bieden. Zo zijn de stalen versterkingen in de vleugel ontworpen als gesloten rechthoekige buizen. Dit zorgt voor een veel grotere stabiliteit van de constructie en maakt de constructie van grote elementen met een vleugelgewicht tot maximaal 400 kg mogelijk.

De in de fabriek ingerolde, lasbare EPDM-glasafdichtingen in de vleugel bieden een bijzonder voordeel. Ze zorgen voor zachte binnenhoeken, ook na het lasproces, en dus voor een optimale dichtheid in dit bereik. Ook de afdichting tussen de vleugel en het slanke kozijn moet worden benadrukt, want deze is omlopend op verschillende niveaus aangebracht en vermindert zo tocht en condensvorming. Om schuine loopwerken te voorkomen, wordt een loopwerksteun gebruikt voor veilig centreren en vastzetten.

Een ander krachtig kenmerk van de Schüco LivIngSlide is het aantrekkelijke uiterlijk. Het vlakke design vermijdt de gebruikelijke spleetafmetingen aan het vaste deel, zorgt voor moderne lijnen en maakt eenvoudige reiniging mogelijk. De smalle middenvoeg garandeert een maximale lichtinval. Daarnaast is de Schüco LivIngSlide ook in het Schüco kleurenconcept geïntegreerd.